[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (Information of the children enrolled) ระบบสารสนเทสการเกณฑ์เด็ก ศธจ.แม่ฮ่องสอนชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 346 / )
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2560
เด็กตามเกณฑ์เข้าเรียน เกิดปี พ.ศ. 2553

  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน    โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน      โรง
รายการ จำนวน
  นักเรียนใน ทร.14
  เข้าเรียนโรงเรียนเดิม
  เข้าเรียน ร.ร.นอกเขตบริการ
  เข้าเรียนต่างเขต
  เข้าเรียนต่างสังกัด
  อื่นๆ
  รอตรวจสอบ
พัฒนาข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัฒนาโปรแกรม :นายทวีรัตน์ เทพนะ ICTTEAM จชต. ลิขสิทธื์ 2013